Bongaa! Kolla!

Bongaa matkalta ja lähiympäristöstä! Montako löydät?
Kolla under resan och i näromgivningen! Hur många hittar du?

Helsinki Grotesk

Tiesitkö että Helsingillä on oma fontti, Helsinki Grotesk? Mene lähimpään kirjastoon tai esitehyllylle ja katso miten kaupunki käyttää sitä viestinnässään. Montako erilaista kirjasintyyppiä huomaat?

Visste du att Helsingfors har ett eget typsnitt, Helsinki Grotesk? Gå till det närmaste biblioteket och kolla hur staden använder det i sin kommunikation. Hur många olika typsnitt kan du se?

Lähde/läs mer: https://brand.hel.fi/typografia/

Kadunkalusteet / gatuformgivning

Ulla-Kirsti Junttila kehitti Helsingin kaupungin rakennusviraston kadunkalustemallistoon paljon uusia tuotteita, joiden tavoitteena oli selkeä, aikaa kestävä muotokieli. Liikenteen ohjaukseen liittyvään pylvässarjaan kuuluu mm. ajoradan ylle kaareutuva liikennevalopylväs, ns. Helsinki-uloke. Montako pylvästä bongaat?

Ulla-Kirsti Junttila utvecklade många nya produkter till gatuformgivning för Byggnadskontoret i Helsingfors. Hennes tanke låg på uthållbar och tidsbeständig formgivning. Till trafikskyltar hör t.ex. en bågformig trafiklyktstolpe. Hur många av dem hittar du?

Kadun yläpuolisen liikennevalopylvään tyyppipiirustus / se bilden: https://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/luvat_ohjeet/Helsinki-Uloke.pdf

Klubin paita / klubbens skjorta

HJK:n eli Helsingin Jalkapalloklubin pelipaidassa on ollut sinivalkoinen pystyraidoitus vuodesta 1909. Kuinka monta pelipaitaa bongaat päivän aikana?

Helsingfors fotbollsklubb HJK har haft det blå-vit-randiga mönstret i spelskjortor sedan 1909. Hur många spelskjortor kan du se under en dag?

2021 pelipaita / 2021 spelskjorta: https://www.hjk.fi/tuotteet/hjk-adidas-pelipaidat/pelipaita-painatuksella-2/

Katukivet / gatustener

Katse maahan! Löydätkö Helsingin erilaiset katukivityypit? Etsi myös vaaleanpunajuovainen helsingiitti, Helsingin oma graniitti.

Titta på marken! Hittar du de olika gatustentyper i Helsingfors? Sök efter den ljusrödrandiga “helsingiitti”, Helsingfors egen granit.

Lähde / läs mer: https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/historialliset-paallysteet/

Kaupungin valot / stadens ljus

Missä on hienoimmat kaupungin valot? Löydätkö valojen joukosta historialliset Y- ja KPV -valaisimet? Y-valaisimen ensimmäiset versiot otettiin käyttöön jo 1930-luvulla ja KPV-valaisin suunniteltiin 1950-luvulla.

Var finns de finaste ljusen av staden? Hittar du där de historiska Y- och KPV-ljusen? De första versionerna av Y-ljusen togs i bruk redan på 1930-talet och KPV-ljusen utformades på 1950-talet.

Lähde: https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/historialliset-y-kpv-valaisimet/

Helsingin värit / Helsingfors färger

Etsi ja valokuvaa Helsingin värit! Missä niitä käytetään?

  1. TVT 172M (Tikkurila Oy) Vaalea Helsinki vihreä (puiston penkit)
  2. RAL 1023 , (Traffic yellow), kiiltävä. (venesataman pollari)
  3. Helsinkivihreä RAL 6012 Black Green (teräskalusteet, esim roskis)
  4. Toriteltat (oranssi ja valkoinen)

Sök och fotografera Helsingfors färger! Var används dem?

Lähteitä / läs mer:
https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kaupunkikalusteiden-muodot-materiaalit-varien-kaytto/
https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/varipaletti/ 
Helsinki kaikilla aisteilla – Helsingfors med alla sinnen

Paikan/kaupungin identiteetti muodostuu myös aistittavista elementeistä kuten äänistä, tuoksuista ja muista vastaavista tuntemuksista. Tämä reitti on koonnut yhteen monelle helsinkiläiselle tuttuja kaupungissa tunnistettavia aistielämyksiä, mutta oletko koskaan tietoisesti pysähtynyt niitä pohtimaan ja fiilistelemään? Muotoilun lisäksi myös aistimustilat ovat aikojen saatossa muotoilleet Helsingin sellaiseksi mikä se on tänään.

Rutten har sammanfört de sinnen som är kända för många invånare i Helsingfors och som kan identifieras i staden, men har du någonsin medvetet stannat och tänkt/känt dessa och hur de bland annat har format Helsingfors som det är idag.

Helsinki pyörällä – Helsingfors med cykel

Reitti on suunniteltu pyörällä kuljettavaksi. Kaupunkipyörän 30 minuutin kerta-ajoaika on otettu huomioon reitin suunnittelussa. Osassa reittiä ollaan erikseen mainittu pyörän käytön aikarajaan liittyviä huomioita.

Rutten har blivit utformad för cykling. Cykelturen tar 30 minuter enkel väg och tiden är inräknad i ruttens utformning. Vissa delar av ruttens beskrivningar har specifika instruktioner om tidsbegränsningen.