Helsinki kaikilla aisteilla – Helsingfors med alla sinnen

Paikan/kaupungin identiteetti muodostuu myös aistittavista elementeistä kuten äänistä, tuoksuista ja muista vastaavista tuntemuksista. Tämä reitti on koonnut yhteen monelle helsinkiläiselle tuttuja kaupungissa tunnistettavia aistielämyksiä, mutta oletko koskaan tietoisesti pysähtynyt niitä pohtimaan ja fiilistelemään? Muotoilun lisäksi myös aistimustilat ovat aikojen saatossa muotoilleet Helsingin sellaiseksi mikä se on tänään.

Rutten har sammanfört de sinnen som är kända för många invånare i Helsingfors och som kan identifieras i staden, men har du någonsin medvetet stannat och tänkt/känt dessa och hur de bland annat har format Helsingfors som det är idag.